Thứ Năm, 30/6/2022

Chi tiết thuốc bvtv

Tên thương phẩm : Forvilnew 250SC
Tên hoạt chất : Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l
Loại thuốc : Thuốc trừ bệnh
Nhóm thuốc : Hỗn hợp trừ bệnh
Danh mục thuốc : Được phép sử dụng
Dạng thuốc : 250SC: Huyền phù
Đối tượng phòng trừ : 250SC: Đạo ôn/lúa. Đốm vằn/lúa. Đốm lá/lạc. Đốm lá/đậu tương. Rỉ sắt/đậu tương. Rỉ sắt/cà phê. Thán thư/cà phê
Tác động của thuốc : đang cập nhật
Nhóm độc :
Mức độ độc : đang cập nhật
Liều lượng sử dụng : đang cập nhật
Cách dùng : đang cập nhật
Thời gian cách ly : đang cập nhật
Khả năng hỗn hợp : đang cập nhật
Đặc điểm chung : đang cập nhật
Tổ chức xin đăng ký : Công ty TNHH Phú Nông
Công ty phân phối :
Nhãn thuốc :
  • 250SC