Thứ Ba, 11/8/2020

Trồng trọt

Đẩy mạnh sản xuất trồng trọt và cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19

Trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, sản xuất bị đình trệ do một bộ phận người dân phải thực hiện nghiêm việc cách ly, không sản xuất trên đồng ruộng, làm thiếu hụt nguồn cung lương thực, thực phẩm ở một số nước trên thế giới. Do đó, việc sản xuất, chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh như chuối, chè, rau (ớt)… của chúng ta là rất cần thiết

Bảo vệ thực vật

Thông báo 7 ngày trên lúa từ 30.7 đến 5.8 và BPPT

Sâu cuốn lá nhỏ:
* Hiện tại: Sâu non đã nở rộ trên trà sớm, mật độ phổ biến 8,0 - 12 con/m2, cao 20 - 40 con/m2 , cục bộ 56 - 80 con/m2 (Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh). Phát dục chủ yếu sâu non tuổi 1,2.
Trên trà trung, mật độ trưởng thành phổ biến 0,4 - 2,0 con/m2, cao 3,0 - 8,0 con/m2, cục bộ 10 con/m2 (Lâm Thao, Phú Thọ, Thanh Thủy, Yên Lập). Mật độ trứng phổ biến 4,0 - 13,6 quả/m2, cao 20 - 48 quả/m2, cục bộ 70 - 80 quả/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba, Việt Trì, Đoan Hùng, Phú Thọ, Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hòa), cá biệt 200 quả/m2 (Lâm Thao, Thanh Ba).
Diện tích nhiễm 3.278,9 ha (Nhiễm nhẹ 1.402,5 ha, trung bình 1.551,1 ha; nặng 325,3 ha (Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Phù Ninh). Diện tích đã phòng trừ trên 700 ha/8.600 ha dự kiến.

Thanh tra chuyên ngành

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020

Đối tượng tập huấn: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhưng chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học. Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 5 đến tháng 10 năm 2020 (Khi hết dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền).

Khoa học kỹ thuật

Lâm Thao: Phát huy vai trò dịch vụ bảo vệ thực vật nhằm ứng phó với điều kiện thời tiết bất thuận và dịch bệnh Covid 19

Ngày 09/4/2020, HTX Nông nghiệp Sơn Vy đã liên hệ với Công ty TNHH Trác Ngọc tổ chức dịch vụ phun thuốc BVTV tập trung cho nông dân trong xã với 05 máy bay không người lái trên diện tích gần 100 ha lúa chiêm đầm, sâu trũng, diện tích cấy 1 vụ của xã. Về cách thức tiến hành, Công ty TNHH Trác Ngọc hỗ trợ 16.000đ/sào tiền công phun thuốc.

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập

Quản lý phân bón

Vai trò một số loại dinh dưỡng chính

Đạm giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thiếu đạm cây phát triển thân lá kém, lá chuyển màu xanh vàng, cây thấp, bông ngắn, lép nhiều

Đối tượng KDTV

Danh mục đối tượng Kiểm dịch thực vật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị...