Thứ Sáu, 22/11/2019

Trồng trọt

Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái

Xuân sớm: Gieo mạ 15- 25/11; cấy: 15 - 25/ 1 với các giống lúa: DT10, DT13, X21, Xi23, VN10, NX30, 17494, MT163, M6…

Thanh tra chuyên ngành

Về việc Triển khai thi hành Luật Trồng trọt và kiểm soát hoạt chất thuốc BVTV đã bị đưa ra khỏi danh mục

Căn cứ quy định của Luật Trồng trọt, kể từ ngày 01/01/2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực thì mọi tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đều phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. Nếu sau thời gian này, cơ sở nào không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định

Khoa học kỹ thuật

Đánh giá tình hình phát sinh, gây hại và giải pháp quản lý sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) là loại sinh vật ngoại lai, đã xuất hiện rải rác và gây hại nhẹ trên ngô ở Phú Thọ từ một vài năm trước đây. Tuy nhiên, do quá trình tích lũy mật độ, kết hợp điều kiện thời tiết thuận lợi, vụ xuân năm 2019, chúng đã xuất hiện và gây hại cục bộ một số diện tích trồng ngô bãi ở một số huyện như: Thanh Sơn, Phù Ninh, Thanh Thuỷ, Yên Lập, Đoan Hùng, Cẩm Khê.....

Tin trong ngành

Đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2019, Nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2019 - 2020

Sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 2019 còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng; giá giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động vẫn ở mức cao trong khi giá nông sản không tăng làm giảm hiệu quả sản xuất và hạn chế khả năng đầu tư thâm canh; một bộ phận nông dân không thiết tha với sản xuất vụ Mùa, tình trạng bỏ vụ diễn ra ở nhiều địa phương; dịch bệnh tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp…Số doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác, cá nhân đầu tư sản xuất lớn, tập trung, công nghệ cao, sản xuất an toàn, liên kết sản xuất theo hình thức hợp đồng bao tiêu sản phẩm còn hạn chế.

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập

Quản lý phân bón

Vai trò một số loại dinh dưỡng chính

Đạm giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thiếu đạm cây phát triển thân lá kém, lá chuyển màu xanh vàng, cây thấp, bông ngắn, lép nhiều

Đối tượng KDTV

Danh mục đối tượng Kiểm dịch thực vật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị...