Chủ Nhật, 29/11/2020

Trồng trọt

Đẩy mạnh sản xuất trồng trọt và cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19

Trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, sản xuất bị đình trệ do một bộ phận người dân phải thực hiện nghiêm việc cách ly, không sản xuất trên đồng ruộng, làm thiếu hụt nguồn cung lương thực, thực phẩm ở một số nước trên thế giới. Do đó, việc sản xuất, chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh như chuối, chè, rau (ớt)… của chúng ta là rất cần thiết

Thanh tra chuyên ngành

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020

Đối tượng tập huấn: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV nhưng chưa có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc các ngành: Bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học. Thời gian mở lớp: Dự kiến tháng 5 đến tháng 10 năm 2020 (Khi hết dịch Covid - 19 theo thông báo của cấp có thẩm quyền).

Tin trong ngành

Hiệu quả từ mô hình Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) gắn với tổ dịch vụ Bảo vệ thực vật và diệt chuột tập trung trên cây lúa vụ mùa năm 2020

Vụ mùa 2020 chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với một số đơn vị triển khai Mô hình IPM lúa gắn với tổ dịch vụ BVTV và diệt chuột tập trung tại xã Phùng Nguyên. Đây là mô hình áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật đáp ứng được mục tiêu giảm chi phí đầu vào, giảm ô nhiễm môi trường nhưng vẫn đạt được mục tiêu về kinh tế, nâng cao chất lượng sản phẩm.

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì
Yên Lập

Quản lý phân bón

Vai trò một số loại dinh dưỡng chính

Đạm giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thiếu đạm cây phát triển thân lá kém, lá chuyển màu xanh vàng, cây thấp, bông ngắn, lép nhiều

Đối tượng KDTV

Danh mục đối tượng Kiểm dịch thực vật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị...