Thứ Sáu, 25/5/2018
SÂU ĐỤC THÂN 2 CHẤM
Gửi bài In bài

Đặc điểm hình thái

 

Ngài đực : Thân dài 8 - 9 mm, cánh trước màu vàng nhạt, mép ngoài cánh có 8 - 9 chấm nhỏ.

Ngài cái : Thân dài 10 - 13 mm, cánh trước màu vàng nhạt, có 1 chấm đen rất rõ ở giữa cánh, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt.

 

Trứng đẻ theo ổ, có lớp lông tơ màu vàng bao phủ bên ngoài. Mỗi ổ có khoảng 50 - 150 trứng.

 

 

Sâu non có 5 tuổi.

 

  

Nhộng màu vàng nhạt.

 

Đặc điểm sinh học và quy luật phát sinh, phát triển

Ngài ưa ánh sáng đèn, thường đẻ trứng về đêm. Trứng được đẻ trên mặt lá lúa hoặc mạ. Sâu non đục vào thân gây nõn héo hoặc bông bạc. Nhộng làm ở gốc rạ.

Ở nhiệt độ 19 - 250C sâu phát dục như sau :

       + Thời gian trứng : 6 - 18 ngày.

       + Sâu non : 28 - 41 ngày.

       + Nhộng : 7 - 13 ngày.

ở miền Bắc sâu đục thân 2 chấm thường phá nặng trên lúa xuân muộn tháng 5 - tháng 6, mạ mùa tháng 6 - 7, lúa mùa tháng 9 - 10.

Biện pháp phòng trừ tổng hợp


Biện pháp thủ công : Đốt đèn bẫy bướm, thu ngắt ổ trứng, cắt dảnh héo, bông bạc.

Biện pháp canh tác : Cày lật đất sớm sau mỗi vụ lúa để diệt sâu và nhộng còn tồn tại trong rạ và gốc rạ.

Thu nhặt gốc rạ trên các ruộng làm vụ đông, sau vụ lúa mùa và xử lý diệt sâu ở bên trong gốc rạ.

Bảo vệ các loài ký sinh ăn mồi.

Điều chỉnh thời vụ hoặc cấy giống ngắn ngày để lúa trỗ sớm trước khi các đợt bướm ra rộ.

Phun thuốc hoá học: áp dụng khi mật độ trưởng thành và trứng vượt quá ngưỡng kinh tế. Thời điểm phun thuốc hoá học đạt hiệu quả cao nhất là 5 - 7 ngày sau cao điểm bướm ra rộ. Phòng trừ sâu đục thân gây bông bạc: phun thuốc trước và sau khi trỗ 5 - 7 ngày. Dùng các thuốc đặc hiệu như : Regent 800 WG, Padan 95 SP, Kayazinon 10 G, 40EC, 50EC,...

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY
Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Bùi Thu Trang ( thutrang@...).Gửi ngày: 23/11/2009
Quý cơ quan có thể cho em và những người quan tâm biết được đặc điểm từng tuổi sâu và cách nhận dạng chúng? Người ta dựa vào số ngày phát dục hay đặc điểm hình thái để phân tuổi sâu?

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn